ikona telefon+420 277 000 222

Objednat se k lékaři

Rehabilitace
Úvod→Odbornosti→Rehabilitace

Rehabilitace

Léčebná rehabilitace je lékařský obor, složený z preventivních, diagnostických a terapeutických opatření směřující k obnovení maximální funkční zdatnosti jedince postiženého na zdraví.

Je realizována týmovou prací rehabilitačních lékařů, fyzioterapeutů a dalších odborníků na podkladě úzké mezioborové spolupráce.

Jde o léčbu směřující k udržení, podpoře a obnově maximální funkční zdatnosti nebo zpomalení postupu u osoby s vrozenou vadou, nemocí, úrazem, s cílem vrátit ztracené schopnosti nebo funkce organismu jako celku.

Metody léčby

  • kinezioterapeutické (měkké a mobilizační techniky)
  • metodiky a programy ovlivňující řídící mechanismy pohybu na všech úrovních (senzomotorická stimulace, hipoterapie, Vojtova metoda, Pilates, aj.).
  • mechanické podněty (klasická masáž, reflexní terapie, reflexní masáž, lymfodrenáž)
  • termické, tlakové a vztlakové síly, hydroterapie
  • fototerapie
  • elektro a magnetoterapie
  • účinky přírodních léčivých vod a klimatických podmínek

 

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE

Cílené/lokální vyšetření                              1.000.-Kč

Instruktáž                                                      600.-Kč         

Komplexní vyšetření                                 1.500.-Kč   

Kontrolní vyšetření                                       600.-Kč     

Mobilizace a manipulace s nárazem         400.-Kč

Myofasciální a měkké techniky                  450.-Kč    


Rehabilitace
logo Poliklinika Dolní Břežanylogo Poliklinika Palmovkalogo VO2MAX