ikona telefon+420 277 000 222

Objednat se k lékaři

Výběrové řízení na rezidenční místa pro rok 2024
Úvod→O nás→Výběrové řízení na rezidenční místa pro rok 2024

Výběrové řízení na rezidenční místa pro rok 2024

Centrum zdraví Smíchov s.r.o., zastoupené jednatelem Petrem Strnadem vyhlašuje v souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech výběrové řízení na rezidenční místo pro rok 2024 v oboru:

Všeobecné praktické lékařství

Počet míst: 1

Rezidenční místo je k dispozici na pobočce:
Praha 5 – Smíchov
Nádražní 762/32, 150 00, Praha 5 – Smíchov

Termín pro podání přihlášek
začátek: 25.6.2024
konec: 17.7.2024

Seznam dokladů, které uchazeči přikládají k přihlášce:

 • přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta
 • osobní dotazník rezidenta vč. 1 fotografie pasového formátu
 • potvrzení o zařazení do oboru Všeobecné praktické lékařství (nebo doklad o zaslání žádosti na MZČR)
 • neověřená kopie dokladu o získání odborné způsobilosti
 • neověřená kopie specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji získal)
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců)
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • přehled odborné praxe

Hodnotící kritéria:

 • formální náležitosti: úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení
 • vzdělání a kvalifikace, jazykové znalosti
 • odborné znalosti a dovednosti - práce s počítačem, státní zkoušky …
 • osobnostní předpoklady

Způsob hodnocení uchazečů:

 • hodnotící komise posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místo

Adresa pro podání přihlášek:

Centrum zdraví Smíchov s.r.o., Nádražní 762/32, 150 00, Praha 5 – Smíchov

Petra Knedlíková
Tel.: 732 560 517
E-mail: petra.knedlikova@zdravismichov.cz
obálka s přihláškou musí být označena nápisem „Výběrové řízení na rezidenční místo“

logo Poliklinika Dolní Břežanylogo Poliklinika Palmovkalogo VO2MAX