+420 800 111 130

Objednat se k lékaři

Doporučení Hygienické stanice
Úvod→Doporučení Hygienické stanice

Doporučení Hygienické stanice

Doporučení Hygienické stanice

Hygienická stanice hlavního města Prahy doporučuje všem poskytovatelům zdravotní lůžkové i ambulantní péči a poskytovatelům sociálních služeb zavedení používání ochranných prostředků dýchacích cest u ambulantních pacientů a dále u osob navštěvující hospitalizované pacienty, respektive klienty zařízení.

Za vhodný ochranný prostředek dýchacích cest se považuje respirátor ( bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky ( pro výrobek) s minimální filtrační účinností 94%, tedy tedy filtrační třídou ochrany nejméně FFP2.

Je nezbytné zdůraznit, že respirátor rmusí k tělu přiléhat, resp.těsnit a musí být zakryta část dutiny ústní a okolí včetně nosu.

Předem Vám děkujeme za vstřícnost a spolupráci v rámci daného doporučení.

Váše Centrum zdraví Smíchov  

logo Poliklinika Dolní Břežanylogo Poliklinika Palmovka